Tin bóng đá - Nóng! Liên lạc người đại diện, Man Utd ấn định cái tên thay Mourinho

Tin bóng đá - - Manchester United đã bất ngờ nhắm đến Max Allegri như ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Trong những ngày qua, tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đang là dấu hỏi lớn sau phong độ bết bát của Manchester United. Theo báo chí Anh, nhà cầm quân 55 tuổi nhiều khả năng sẽ bị sa thải nếu Quỷ đỏ không có được kết quả tốt trong giai đoạn sắp tới.

Nhiều cái tên sáng giá đã được nhắc đến, trong đó có Zinedine Zidane và Mauricio Pochettino. Bên cạnh đó, hai cựu tiền vệ M.U đó là Michael Carrick và Ryan Giggs cũng sẵn sàng đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của đội bóng cũ.

allegri muốn dẫn dắt man utd - Bóng Đá

 M.U bất ngờ nhắm đến Max Allegri.

Tuy nhiên, CalcioMercato tiết lộ ban lãnh đạo Manchester United đã bất ngờ nhắm đến một chiến lược gia khác. Theo đó, M.U đã chủ động liên lạc với người đại diện của Max Allegri và nhận được phản hồi tích cực từ nhà cầm quân người Italia.

Đội chủ sân Old Trafford xác nhận HLV của Juventus là người phù hợp nhất vào lúc này để thay thế vị trí của Jose Mourinho. Đây là động thái không quá khó hiểu khi Max Allegri đã gặt hái được rất nhiều thành công khi dẫn dắt "Bà đầm già" thành Turin.

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, Arsenal cũng đã đánh tiếng muốn mời chiến lược gia 51 tuổi để thay thế Arsene Wenger. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của đội chủ sân Emirates đó chính là Unai Emery, người trước đó đã bị "gã nhà giàu" nước Pháp PSG sa thải.

Kha Võ | 21:05 12/10/2018Tin bong da - Nóng! Lien lạc nguòi dại diẹn, Man Utd án dịnh cái ten thay Mourinho


Tin bong da - - Manchester United dã bát ngò nhám dén Max Allegri nhu úng củ vien hàng dàu cho chiéc ghé nóng tại san Old Trafford.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Trong nhũng ngày qua, tuong lai của chién luọc gia nguòi Bò Dào Nha vãn dang là dáu hỏi lón sau phong dọ bét bát của Manchester United. Theo báo chí Anh, nhà càm quan 55 tuỏi nhièu khả nang sẽ bị sa thải néu Quỷ dỏ khong có duọc két quả tót trong giai doạn sáp tói.

Nhièu cái ten sáng giá dã duọc nhác dén, trong dó có Zinedine Zidane và Mauricio Pochettino. Ben cạnh dó, hai cụu tièn vẹ M.U dó là Michael Carrick và Ryan Giggs cũng sãn sàng dảm nhiẹm vai trò thuyèn truỏng của dọi bóng cũ.

allegri muón dãn dát man utd - Bong Da

 M.U bát ngò nhám dén Max Allegri.

Tuy nhien, CalcioMercato tiét lọ ban lãnh dạo Manchester United dã bát ngò nhám dén mọt chién luọc gia khác. Theo dó, M.U dã chủ dọng lien lạc vói nguòi dại diẹn của Max Allegri và nhạn duọc phản hòi tích cục tù nhà càm quan nguòi Italia.

Dọi chủ san Old Trafford xác nhạn HLV của Juventus là nguòi phù họp nhát vào lúc này dẻ thay thé vị trí của Jose Mourinho. Day là dọng thái khong quá khó hiẻu khi Max Allegri dã gạt hái duọc rát nhièu thành cong khi dãn dát "Bà dàm già" thành Turin.

Truóc khi mùa giải nam nay bát dàu, Arsenal cũng dã dánh tiéng muón mòi chién luọc gia 51 tuỏi dẻ thay thé Arsene Wenger. Tuy nhien, quyét dịnh cuói cùng của dọi chủ san Emirates dó chính là Unai Emery, nguòi truóc dó dã bị "gã nhà giàu" nuóc Pháp PSG sa thải.

Kha Võ | 21:05 12/10/2018

Tin bóng đá - Nóng! Liên lạc người đại diện, Man Utd ấn định cái tên thay Mourinho

Tin bóng đá - - Manchester United đã bất ngờ nhắm đến Max Allegri như ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá