Tin bóng đá - ĐT Anh lập thành tích "vô tiền khoáng hậu" với những quả phạt cố định

Tin bóng đá - - Tam Sư đã đi vào lịch sử World Cup với bàn thắng vào lưới Croatia.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Bước vào trận bán kết, ĐT Anh được giới chuyên môn đánh giá thấp hơn Croatia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã sớm có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 5. Pha sút phạt hàng rào đẳng cấp của Kieran Trippier đã khiến thủ thành Danijel Subasic bó tay.

Với bàn thắng này, Tam Sư đã đi vào lịch sử World Cup với thành tích ấn tượng. Cụ thể, đây đã là bàn thắng thứ 9 của ĐT Anh tại World Cup 2018 xuất phát từ những tình huống cố định. Thành tích này nhiều hơn bất kì đội tuyển nào tham dự giải kể từ năm 1966.

ĐT Anh lập thành tích

 Siêu phẩm của Kieran Trippier.

Ở giải đấu năm nay, ĐT Anh được đánh giá là đội bóng nguy hiểm nhất ở các tình huống bóng chết. Tam Sư sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng không chiến chất lượng như Harry Maguire hay John Stones. Bên cạnh đó, HLV Gareth Southgate cũng có trong tay Kieran Tripper, người được mệnh danh là "David Beckham 2.0".

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cho rằng chính HLV Gareth Southgate là người đã giúp ĐT Anh trở nên đáng sợ hơn ở những tình huống cố định. Theo đó, chiến lược gia 47 tuổi đã ứng dụng môn... bóng rổ để làm nên vũ khí lợi hại của Tam Sư tại World Cup 2018. 

Các cầu thủ Anh vận dụng hai "tuyệt chiêu" quen thuộc trong môn bóng rổ cho các pha bóng chết. Đó là "Dummy run" (chạy kéo người) và screen (ngăn cản đối thủ một cách hợp lệ bằng cách đứng cạnh, hoặc đứng sau để áp sát và chặn hướng di chuyển).

Kha Võ | 01:10 12/07/2018Tin bong da - DT Anh lạp thành tích "vo tièn khoáng hạu" voi nhung qua phat co dinh


Tin bong da - - Tam Su dã di vào lịch sủ World Cup vói bàn tháng vào luói Croatia.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Buóc vào trạn bán két, DT Anh duọc giói chuyen mon dánh giá tháp hon Croatia. Tuy nhien, doàn quan của HLV Gareth Southgate dã sóm có bàn tháng dãn truóc ngay tù phút thú 5. Pha sút phạt hàng rào dảng cáp của Kieran Trippier dã khién thủ thành Danijel Subasic bó tay.

Vói bàn tháng này, Tam Su dã di vào lịch sủ World Cup vói thành tích án tuọng. Cụ thẻ, day dã là bàn tháng thú 9 của DT Anh tại World Cup 2018 xuát phát tù nhũng tình huóng có dịnh. Thành tích này nhièu hon bát kì dọi tuyẻn nào tham dụ giải kẻ tù nam 1966.

DT Anh lạp thành tích

 Sieu phảm của Kieran Trippier.

Ỏ giải dáu nam nay, DT Anh duọc dánh giá là dọi bóng nguy hiẻm nhát ỏ các tình huóng bóng chét. Tam Su sỏ hũu nhièu càu thủ có khả nang khong chién chát luọng nhu Harry Maguire hay John Stones. Ben cạnh dó, HLV Gareth Southgate cũng có trong tay Kieran Tripper, nguòi duọc mẹnh danh là "David Beckham 2.0".

Ben cạnh dó, giói chuyen mon cho ràng chính HLV Gareth Southgate là nguòi dã giúp DT Anh trỏ nen dáng sọ hon ỏ nhũng tình huóng có dịnh. Theo dó, chién luọc gia 47 tuỏi dã úng dụng mon... bóng rỏ dẻ làm nen vũ khí lọi hại của Tam Su tại World Cup 2018. 

Các càu thủ Anh vạn dụng hai "tuyẹt chieu" quen thuọc trong mon bóng rỏ cho các pha bóng chét. Dó là "Dummy run" (chạy kéo nguòi) và screen (ngan cản dói thủ mọt cách họp lẹ bàng cách dúng cạnh, hoạc dúng sau dẻ áp sát và chạn huóng di chuyẻn).

Kha Võ | 01:10 12/07/2018

Tin bóng đá - ĐT Anh lập thành tích "vô tiền khoáng hậu" với những quả phạt cố định

Tin bóng đá - - Tam Sư đã đi vào lịch sử World Cup với bàn thắng vào lưới Croatia.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá