Tin bóng đá - NÓNG: Lionel Messi muốn Barca "phá két" để mang về cái tên này

Tin bóng đá - - Một lần nữa siêu sao của Barcelona lại chứng minh tầm ảnh hưởng của mình tại sân Camp Nou.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Gã khổng lồ xứ Calalunya sẽ tiến hành cuộc cách mạng nhân sự ngay trong phiên chợ Hè này. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, những Nelson Semedo, Andre Gomes hay Gerard Deulofeu là các cầu thủ có khả năng phải khăn gói ra đi.

Bên cạnh đó, Barcelona cũng đang nhắm đến hai ngôi sao Christian Eriksen, tiền vệ đang thi đấu trong màu áo Tottenham Hotspur và Thiago Alcantara, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia trứ danh.

Tuy nhiên, Lionel Messi đã lên tiếng đề xuất với ban lãnh đạo Barcelona nên mang về tiền vệ Miralem Pjanic, ngôi sao đang tỏa sáng tại Serie A trong màu áo Juventus. "Bà đầm già" cũng đã ra giá 80 triệu euro cho cựu cầu thủ của AS Roma.

NÓNG: Lionel Messi muốn Barca

 Lionel Messi muốn Barca chiêu mộ Pjanic.

Đáng chú ý, Lionel Messi muốn Barca đưa tiền vệ Andre Gomes vào như một phần của bản hợp đồng chiêu mộ Miralem Pjanic. Kể từ khi gia nhập sân Camp Nou vào năm 2016, cầu thủ Bồ Đào Nha đã gây thất vọng và không ít lần bị rao bán.

Động thái muốn chiêu mộ Miralem Pjanic của Barcelona nhằm thay thế cho sự ra đi của Andres Iniesta. Cầu thủ người Bosnia được xem là mảnh ghép hoàn hảo ở tuyến giữa nếu gia nhập đội bóng xứ Catalunya.

Mùa giải vừa qua, cầu thủ 28 tuổi cũng đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội chủ sân Juventus Arena. Sau 44 trận ra sân, tiền vệ sinh năm 1990 đã ghi 7 bàn thắng và có đến 14 pha kiến tạo.

Kha Võ | 14:05 19/06/2018Tin bong da - NÓNG: Lionel Messi muón Barca "phá két" dẻ mang vè cái ten này


Tin bong da - - Mọt làn nũa sieu sao của Barcelona lại chúng minh tàm ảnh huỏng của mình tại san Camp Nou.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Gã khỏng lò xú Calalunya sẽ tién hành cuọc cách mạng nhan sụ ngay trong phien chọ Hè này. Báo chí Tay Ban Nha tiét lọ, nhũng Nelson Semedo, Andre Gomes hay Gerard Deulofeu là các càu thủ có khả nang phải khan gói ra di.

Ben cạnh dó, Barcelona cũng dang nhám dén hai ngoi sao Christian Eriksen, tièn vẹ dang thi dáu trong màu áo Tottenham Hotspur và Thiago Alcantara, càu thủ truỏng thành tù lò La Masia trú danh.

Tuy nhien, Lionel Messi dã len tiéng dè xuát vói ban lãnh dạo Barcelona nen mang vè tièn vẹ Miralem Pjanic, ngoi sao dang tỏa sáng tại Serie A trong màu áo Juventus. "Bà dàm già" cũng dã ra giá 80 triẹu euro cho cụu càu thủ của AS Roma.

NÓNG: Lionel Messi muón Barca

 Lionel Messi muón Barca chieu mọ Pjanic.

Dáng chú ý, Lionel Messi muón Barca dua tièn vẹ Andre Gomes vào nhu mọt phàn của bản họp dòng chieu mọ Miralem Pjanic. Kẻ tù khi gia nhạp san Camp Nou vào nam 2016, càu thủ Bò Dào Nha dã gay thát vọng và khong ít làn bị rao bán.

Dọng thái muón chieu mọ Miralem Pjanic của Barcelona nhàm thay thé cho sụ ra di của Andres Iniesta. Càu thủ nguòi Bosnia duọc xem là mảnh ghép hoàn hảo ỏ tuyén giũa néu gia nhạp dọi bóng xú Catalunya.

Mùa giải vùa qua, càu thủ 28 tuỏi cũng dã có màn trình diẽn án tuọng trong màu áo dọi chủ san Juventus Arena. Sau 44 trạn ra san, tièn vẹ sinh nam 1990 dã ghi 7 bàn tháng và có dén 14 pha kién tạo.

Kha Võ | 14:05 19/06/2018

Tin bóng đá - NÓNG: Lionel Messi muốn Barca "phá két" để mang về cái tên này

Tin bóng đá - - Một lần nữa siêu sao của Barcelona lại chứng minh tầm ảnh hưởng của mình tại sân Camp Nou.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá