Tin bóng đá - Herrera bừng tỉnh nhờ Mourinho... "sấy tóc" trong phòng thay đồ

Tin bóng đá - Báo chí Anh cho biết HLV Jose Mourinho đã tỏ ra vô cùng tức giận sau màn trình diễn "kém sắc" của Ander Herrera và Paul Pogba trong hiệp một.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Trong bàn thua của Manchester United, Paul Pogba cho thấy mình không có chút quyết tâm nào trong việc theo kèm Christian Eriksen, điều này đã tạo cơ hội cho tiền vệ Tottenham có pha kiến tạo thuận lợi cho Dele alli. Bên cạnh đó, Ander Herrera cũng đã chơi mất tập trung trong hiệp một và điều này đã khiến "Người đặc biệt" nổi trận lôi đình. 

Theo chia sẻ của cựu hậu vệ M.U Phil Neville, Jose Mourinho như đã "nổi điên" với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp và nhắm thẳng vào bộ đôi Ander Herrera - Paul Pogba. 

Mourinho nói gì trong phòng thay đồ khiến Herrera tỏa sáng? - Bóng Đá

 Ander Herrera đã chơi không tốt trong hiệp một.

"Ông ta gần như phát điên với các cầu thủ. Cậu ấy (Herrera) đã chơi quá mất tập trung và thiếu kỷ luật dẫn đến bàn thua của đội bóng. Là một tiền vệ bạn cần phải có sự thận trọng trong suốt thời gian của trận đấu", Phil Neville cho biết.

Không rõ Mourinho đã nói gì với Ander Herrera và Pogba, tuy nhiên cả hai đã chơi tốt hơn hẳn so với 45 phút đầu tiên. Thậm chí Herrera là người lập công giúp Man Utd vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 62. 

Kha Võ - VuiCungBongDa - TTVN | 00:40 22/04/2018Tin bong da - Herrera bung tinh nhò Mourinho... "say toc" trong phòng thay dò


Tin bong da - Báo chí Anh cho biét HLV Jose Mourinho dã tỏ ra vo cùng túc giạn sau màn trình diẽn "kém sác" của Ander Herrera và Paul Pogba trong hiep mot.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Trong bàn thua của Manchester United, Paul Pogba cho tháy mình khong có chút quyét tam nào trong viẹc theo kèm Christian Eriksen, dièu này dã tạo co họi cho tièn vẹ Tottenham có pha kién tạo thuạn lọi cho Dele alli. Ben cạnh dó, Ander Herrera cũng dã choi mát tạp trung trong hiẹp mọt và dièu này dã khién "Nguòi dạc biẹt" nỏi trạn loi dình. 

Theo chia sẻ của cụu hạu vẹ M.U Phil Neville, Jose Mourinho nhu dã "nỏi dien" vói các càu thủ trong giò nghỉ giũa hai hiẹp và nhám thảng vào bọ doi Ander Herrera - Paul Pogba. 

Mourinho nói gì trong phòng thay dò khién Herrera tỏa sáng? - Bong Da

 Ander Herrera dã choi khong tót trong hiẹp mọt.

"Ong ta gàn nhu phát dien vói các càu thủ. Cạu áy (Herrera) dã choi quá mát tạp trung và thiéu kỷ luạt dãn dén bàn thua của dọi bóng. Là mọt tièn vẹ bạn càn phải có sụ thạn trọng trong suót thòi gian của trạn dáu", Phil Neville cho biét.

Khong rõ Mourinho dã nói gì vói Ander Herrera và Pogba, tuy nhien cả hai dã choi tót hon hản so vói 45 phút dàu tien. Thạm chí Herrera là nguòi lạp cong giúp Man Utd vuon len dãn truóc 2-1 ỏ phút 62. 

Kha Võ - VuiCungBongDa - TTVN | 00:40 22/04/2018

Tin bóng đá - Herrera bừng tỉnh nhờ Mourinho... "sấy tóc" trong phòng thay đồ

Tin bóng đá - Báo chí Anh cho biết HLV Jose Mourinho đã tỏ ra vô cùng tức giận sau màn trình diễn "kém sắc" của Ander Herrera và Paul Pogba trong hiệp một.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá