Tin bóng đá - TIẾT LỘ: Kylian Mbappe bất mãn với cách cư xử của Neymar ở PSG

Tin bóng đá - - Tiền đạo trẻ của PSG được cho là không hài lòng với Neymar dù cả hai đã thi đấu khá ăn ý ở mùa giải vừa qua.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Chuyển đến PSG từ tháng 8/2017, Kylian Mbappe nhanh chóng hòa nhập và khẳng định tài năng của mình trong màu áo đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Cầu thủ 19 tuổi đã cùng với Neymar và Edinson Cavani tạo thành bộ ba "hủy diệt" của Ligue 1.

Mùa giải vừa qua, cựu tiền đạo AS Monaco cũng đã đóng góp 21 bàn thắng và 16 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho PSG. Tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Kylian Mbappe đang tỏ ra bất mãn với cách cư xử của Neymar và Dani Alves.

TIẾT LỘ: Kylian Mbappe bất mãn với cách cư xử của Neymar ở PSG - Bóng Đá

 Dù thi đấu ăn ý nhưng Kylian Mbappe đang bày tỏ sự không hài lòng với Neymar.

Theo El Pais, cầu thủ gốc Cameroon cảm thấy bị xúc phạm khi bị hai cầu thủ người Brazil ám chỉ giống "Donatello". Đây là nhân vật nổi tiếng trong series phim hoạt hình "Ninja Rùa" được sản xuất với sự góp mặt của đạo diễn Michael Bay. 

Bên cạnh đó, El Pais cũng tiết lộ bộ đôi người Brazil bóng gió về chuyện Kylian Mbappe hay nói về tốc độ của mình thay vì khả năng chơi bóng. Điều này đã khiến tiền đạo 19 tuổi và gia đình của anh nổi đóa và muốn "ba mặt một lời" với Neymar cũng như Dani Alves.

TIẾT LỘ: Kylian Mbappe bất mãn với cách cư xử của Neymar ở PSG - Bóng Đá

 Ngôi sao 19 tuổi đang có kỳ World Cup ấn tượng.

Báo chí Pháp tiết lộ, ban lãnh đạo PSG đã cố gắng thuyết phục Neymar và Kylian Mbappe giải hòa nếu Brazil gặp Pháp ở bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ đã bị loại sau thất bại 1-2 trước ĐT Bỉ.

Nhà vô địch Ligue 1 đang e ngại nội bộ sẽ lục đục nếu Kylian Mbappe làm nên chuyện với ĐT Pháp tại giải đấu trên đất Nga. Tuy nhiên, ngay cả khi cầu thủ 19 tuổi vô địch World Cup cùng Les Blues, anh cũng sẽ không có những đặc quyền giống như Neymar.

Kha Võ | 21:25 10/07/2018Tin bong da - TIET LO: Kylian Mbappe bat man voi cach cu xu cua Neymar o PSG


Tin bong da - - Tièn dạo trẻ của PSG duọc cho là khong hài lòng vói Neymar dù cả hai dã thi dáu khá an ý ỏ mùa giải vùa qua.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Chuyẻn dén PSG tù tháng 8/2017, Kylian Mbappe nhanh chóng hòa nhạp và khảng dịnh tài nang của mình trong màu áo dọi chủ san Cong vien các Hoàng tủ. Càu thủ 19 tuỏi dã cùng vói Neymar và Edinson Cavani tạo thành bọ ba "hủy diẹt" của Ligue 1.

Mùa giải vùa qua, cụu tièn dạo AS Monaco cũng dã dóng góp 21 bàn tháng và 16 pha kién tạo tren mọi dáu truòng cho PSG. Tuy nhien, báo chí Tay Ban Nha tiét lọ Kylian Mbappe dang tỏ ra bát mãn vói cách cu xủ của Neymar và Dani Alves.

TIET LO: Kylian Mbappe bat man voi cach cu xu cua Neymar o PSG - Bong Da

 Dù thi dáu an ý nhung Kylian Mbappe dang bày tỏ sụ khong hài lòng vói Neymar.

Theo El Pais, càu thủ góc Cameroon cảm tháy bị xúc phạm khi bị hai càu thủ nguòi Brazil ám chỉ gióng "Donatello". Day là nhan vạt nỏi tiéng trong series phim hoạt hình "Ninja Rùa" duọc sản xuát vói sụ góp mạt của dạo diẽn Michael Bay. 

Ben cạnh dó, El Pais cũng tiét lọ bọ doi nguòi Brazil bóng gió vè chuyẹn Kylian Mbappe hay nói vè tóc dọ của mình thay vì khả nang choi bóng. Dièu này dã khién tièn dạo 19 tuỏi và gia dình của anh nỏi dóa và muón "ba mạt mọt lòi" vói Neymar cũng nhu Dani Alves.

TIET LO: Kylian Mbappe bat man voi cach cu xu cua Neymar o PSG - Bong Da

 Ngoi sao 19 tuỏi dang có kỳ World Cup án tuọng.

Báo chí Pháp tiét lọ, ban lãnh dạo PSG dã có gáng thuyét phục Neymar và Kylian Mbappe giải hòa néu Brazil gạp Pháp ỏ bán két World Cup 2018. Tuy nhien, dọi bóng Nam Mỹ dã bị loại sau thát bại 1-2 truóc DT Bỉ.

Nhà vo dịch Ligue 1 dang e ngại nọi bọ sẽ lục dục néu Kylian Mbappe làm nen chuyẹn vói DT Pháp tại giải dáu tren dát Nga. Tuy nhien, ngay cả khi càu thủ 19 tuỏi vo dịch World Cup cùng Les Blues, anh cũng sẽ khong có nhũng dạc quyèn gióng nhu Neymar.

Kha Võ | 21:25 10/07/2018

Tin bóng đá - TIẾT LỘ: Kylian Mbappe bất mãn với cách cư xử của Neymar ở PSG

Tin bóng đá - - Tiền đạo trẻ của PSG được cho là không hài lòng với Neymar dù cả hai đã thi đấu khá ăn ý ở mùa giải vừa qua.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá