Tin bóng đá - SỐC với lí do Real Madrid "cấm túc" thần đồng Brazil

Tin bóng đá - - Tân binh của Los Blancos, Vinicius Junior không được tiếp xúc với giới báo chí vì lí do rất bất ngờ.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Trong phiên chợ Hè vừa qua, cầu thủ người Brazil đã chính thức cập bến sân Santiago Bernabeu với mức giá 45 triệu euro. Cựu tiền đạo của Flamengo được kì vọng sẽ là cái tên thay thế xứng đáng Cristiano Ronaldo trong tương lai không xa.

Tuy nhiên, HLV Julen Lopetegui đã bất ngờ không điền tên cầu thủ 18 tuổi vào danh sách đội một của Real Madrid. Theo đó, Vinicius Junior chỉ thi đấu trong màu áo đội Castilla và chỉ được triệu tập mỗi khi chiến lược gia 52 tuổi cảm thấy cần thiết.

Đáng chú ý, Los Blancos cũng đã "cấm cửa" tiền đạo sinh năm 2000 tiếp xúc với giới truyền thông. Theo El Confidelcial, ban lãnh đạo Real Madrid đang cố bảo vệ "tài sản" của mình bằng mọi cách. Điều này nhằm tránh những áp lực nhắm thẳng vào cầu thủ còn trẻ như Vinicus Junior. 

lí do real cấm vinicius tiếp xúc với truyền thông - Bóng Đá

 Vinicius Junior đang được xem là "đứa con cưng" của Real Madrid.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Brazil cũng chỉ được ra sân nếu đó là một trận đấu không quá quyết liệt và không tốn nhiều sức. Động thái này cho thấy Real Madrid rất xem trọng Vinicius Junior, người đang được xem là tương lai của đội chủ sân Santiago Bernabeu. 

Tính từ đầu mùa giải đến nay, tiền đạo 18 tuổi cũng đã ghi được 3 bàn thắng cho đội Castilla. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cũng cho rằng Real Madrid có thể để Vinicius Junior trở lại khoác áo đội bóng cũ Flamengo vào tháng Giêng tới đây.

Kha Võ | 19:05 18/09/2018Tin bong da - SÓC vói lí do Real Madrid "cám túc" thàn dòng Brazil


Tin bong da - - Tan binh của Los Blancos, Vinicius Junior khong duọc tiép xúc vói giói báo chí vì lí do rát bát ngò.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Trong phien chọ Hè vùa qua, càu thủ nguòi Brazil dã chính thúc cạp bén san Santiago Bernabeu vói múc giá 45 triẹu euro. Cụu tièn dạo của Flamengo duọc kì vọng sẽ là cái ten thay thé xúng dáng Cristiano Ronaldo trong tuong lai khong xa.

Tuy nhien, HLV Julen Lopetegui dã bát ngò khong dièn ten càu thủ 18 tuỏi vào danh sách dọi mọt của Real Madrid. Theo dó, Vinicius Junior chỉ thi dáu trong màu áo dọi Castilla và chỉ duọc triẹu tạp mõi khi chién luọc gia 52 tuỏi cảm tháy càn thiét.

Dáng chú ý, Los Blancos cũng dã "cám của" tièn dạo sinh nam 2000 tiép xúc vói giói truyèn thong. Theo El Confidelcial, ban lãnh dạo Real Madrid dang có bảo vẹ "tài sản" của mình bàng mọi cách. Dièu này nhàm tránh nhũng áp lục nhám thảng vào càu thủ còn trẻ nhu Vinicus Junior. 

lí do real cám vinicius tiép xúc vói truyèn thong - Bong Da

 Vinicius Junior dang duọc xem là "dúa con cung" của Real Madrid.

Ben cạnh dó, càu thủ nguòi Brazil cũng chỉ duọc ra san néu dó là mọt trạn dáu khong quá quyét liẹt và khong tón nhièu súc. Dọng thái này cho tháy Real Madrid rát xem trọng Vinicius Junior, nguòi dang duọc xem là tuong lai của dọi chủ san Santiago Bernabeu. 

Tính tù dàu mùa giải dén nay, tièn dạo 18 tuỏi cũng dã ghi duọc 3 bàn tháng cho dọi Castilla. Tuy nhien, nhièu nguòn tin cũng cho ràng Real Madrid có thẻ dẻ Vinicius Junior trỏ lại khoác áo dọi bóng cũ Flamengo vào tháng Gieng tói day.

Kha Võ | 19:05 18/09/2018

Tin bóng đá - SỐC với lí do Real Madrid "cấm túc" thần đồng Brazil

Tin bóng đá - - Tân binh của Los Blancos, Vinicius Junior không được tiếp xúc với giới báo chí vì lí do rất bất ngờ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá