Tin bóng đá - Nacho nhận "quà lớn" từ Real Madrid

Tin bóng đá - - Hậu vệ Nacho Fernandez sắp được Real Madrid tưởng thưởng sau những màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải vừa qua.Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Trưởng thành từ chính lò đào tạo Castilla, cầu thủ sinh năm 1990 được đôn lên đội một của Real Madrid từ năm 2013. Kể từ đó, Nacho Fernandez luôn được xem là "kẻ đóng thế" hoàn hảo tại sân Santiago Bernabeu với sự đa năng của mình.

Mùa giải vừa qua, hậu vệ 28 tuổi đã ra sân tổng cộng 42 trận trên mọi đấu trường và có được 4 bàn thắng. Phong độ này đã giúp Nacho sắp được ban lãnh đạo "Los Blancos" tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới ngay trong mùa Hè này.

Theo Marca, Nacho Fernandez sẽ gia hạn với Real Madrid, đồng thời mức lương của cầu thủ người Tây Ban Nha cũng sẽ được nâng lên 4 triệu euro/mùa. Đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ 28 tuổi.

Nacho nhận

Nacho Fernandez ghi dấu ấn ngay trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018.

Vừa qua, Nacho Fernandez cũng đã được HLV Julen Lopetegui triệu tập cho danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2018. Không những thay thế xuất sắc vị trí của Dani Cavarjal, hậu vệ của Real Madrid còn để lại dấu ấn bằng siêu phẩm sút xa vào lưới ĐT Bồ Đào Nha ngay trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng.

Tại Real Madrid, Nacho Fernandez luôn được ưa chuộng dưới thời của Zinedine Zidane bởi khả năng thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Ngoài trung vệ, cầu thủ sinh năm 1990 cũng có thể đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ trái lẫn hậu vệ phải khi cần.

Kha Võ | 13:40 25/06/2018Tin bong da - Nacho nhan "qua lon" tu Real Madrid


Tin bong da - - Hạu vẹ Nacho Fernandez sáp duoc Real Madrid tuỏng thuỏng sau nhũng màn trình diẽn án tuọng trong mùa giải vùa qua.Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Truỏng thành tù chính lò dào tạo Castilla, càu thủ sinh nam 1990 duọc don len dọi mọt của Real Madrid tù nam 2013. Kẻ tù dó, Nacho Fernandez luon duọc xem là "kẻ dóng thé" hoàn hảo tại san Santiago Bernabeu vói sụ da nang của mình.

Mùa giải vùa qua, hạu vẹ 28 tuỏi dã ra san tỏng cọng 42 trạn tren mọi dáu truòng và có duọc 4 bàn tháng. Phong dọ này dã giúp Nacho sáp duọc ban lãnh dạo "Los Blancos" tuỏng thuỏng bàng mọt bản họp dòng mói ngay trong mùa Hè này.

Theo Marca, Nacho Fernandez sẽ gia hạn vói Real Madrid, dòng thòi múc luong của càu thủ nguòi Tay Ban Nha cũng sẽ duọc nang len 4 triẹu euro/mùa. Day là thành quả xúng dáng sau nhũng nõ lục khong ngùng nghỉ của càu thủ 28 tuỏi.

Nacho nhan

Nacho Fernandez ghi dáu án ngay trạn dáu dàu tien tại World Cup 2018.

Vùa qua, Nacho Fernandez cũng dã duọc HLV Julen Lopetegui triẹu tạp cho danh sách 23 càu thủ chính thúc tham dụ World Cup 2018. Khong nhũng thay thé xuát sác vị trí của Dani Cavarjal, hạu vẹ của Real Madrid còn dẻ lại dáu án bàng sieu phảm sút xa vào luói DT Bò Dào Nha ngay trong trạn dáu dàu tien tại vòng bảng.

Tại Real Madrid, Nacho Fernandez luon duọc ua chuọng duói thòi của Zinedine Zidane bỏi khả nang thi dáu tót ỏ nhièu vị trí khác nhau. Ngoài trung vẹ, càu thủ sinh nam 1990 cũng có thẻ dảm nhiẹm tót vị trí hạu vẹ trái lãn hạu vẹ phải khi càn.

Kha Võ | 13:40 25/06/2018

Tin bóng đá - Nacho nhận "quà lớn" từ Real Madrid

Tin bóng đá - - Hậu vệ Nacho Fernandez sắp được Real Madrid tưởng thưởng sau những màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải vừa qua.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá