Tin bóng đá - Đã đến lúc Mourinho nghĩ về Ander Herrera?

Tin bóng đá - - Trước trận đấu gặp Bournemouth, Jose Mourinho liệu có tạo ra sự thay đổi ở tuyến giữa Quỷ đỏ khi trao cơ hội cho tiền vệ người Tây Ban Nha?Bạn đang xem tin tức tại trang web https://www.vuicungbongda.net

Ở mùa giải năm nay, "Người đặc biệt" dường như đã mặc định suất đá chính cho Nemanja Matic trong đội hình M.U nếu cầu thủ người Serbia lành lặn. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Benfica đang dần cho thấy sự nặng nề và chậm chạp của mình. Đến lúc này, các CĐV Quỷ đỏ đã bắt đầu nghĩ đến một nhân vật đó chính là Ander Herrera.

Tiền vê 29 tuổi gần như đã bị "bỏ quên" và không cạnh tranh được vị trí chính thức. Bên cạnh Paul Pogba và Nemanja Matic, Marouane Fellaini hay Fred mới là những người được Jose Mourinho trọng dụng. Nhưng có lẽ đã đến lúc chiến lược gia người Bồ Đào Nha nên thổi luồng gió mới vào tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd đã có giải pháp cho bài toán tuyến giữa (herrera) - Bóng Đá

 Cầu thủ 29 tuổi nên được trao cơ hội thường xuyên?

Cựu cầu thủ Athletic Bilbao mới chỉ ra sân vỏn vẹn... 5 trận cho Manchester United trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đa phần tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, Ander Herrera vẫn đóng vai trò quan trọng đối với Jose Mourinho. Đó là lí do vì sao "Người đặc biệt" đã yêu cầu ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhanh chóng giữ chân anh.

Một trong những lí do Ander Herrera được nhà cầm quân 55 tuổi yêu thích đó là thái độ tích cực. Cầu thủ gốc Basque sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu cầu. Trong trận thua 0-3 trước Tottenham Hotspur ở vòng 3, cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu ở vị trí... trung vệ lệch phải dù đây không phải là sở trường của mình.

Trái với sự điềm tĩnh của Nemanja Matic, Ander Herrera là mẫu tiền vệ tinh quái, giàu sức chiến đấu và thường xuyên gây khó chịu cho đối thủ. Không ít lần Jose Mourinho cắt cử ngôi sao 29 tuổi chỉ để "phá lối chơi" của đối thủ. "Người đặc biệt" đã từng thành công khi áp dụng với chính đội bóng cũ Chelsea và nạn nhân không ai khác đó là Eden Hazard.

Man Utd đã có giải pháp cho bài toán tuyến giữa (herrera) - Bóng Đá

 Ander Herrera được xem là "hiện thân" cho tinh thần của Quỷ đỏ.

Trước trận đấu gặp Bournemouth, Jose Mourinho đã dành những lời "có cánh" cho cậu học trò. Số 21 của Manchester United đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tỉ số 2-1 ở trận gặp Everton. Theo lời của "Người đặc biệt", chính Ander Herrera là người tạo ra sự ổn định trong bối cảnh Quỷ đỏ mất tập trung sau bàn thắng của Gylfi Sigurdsson. 

Việc tin tưởng Ander Herrera là minh chứng cho thấy chia sẻ của Jose Mourinho không chỉ mang tính "xã giao". Hợp đồng giữa cựu cầu thủ Athletic Bilbao và Manchester United chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019. Nếu được tin tưởng và trao cơ hội thường xuyên, tiền vệ 29 tuổi sẽ không ngần ngại cam kết tương lai và viết tiếp những chuỗi ngày tươi đẹp của mình tại sân Old Trafford.

Kha Võ | 19:20 02/11/2018Tin bong da - Dã dén lúc Mourinho nghĩ vè Ander Herrera?


Tin bong da - - Truóc trạn dáu gạp Bournemouth, Jose Mourinho liẹu có tạo ra sụ thay dỏi ỏ tuyén giũa Quỷ dỏ khi trao co họi cho tièn vẹ nguòi Tay Ban Nha?Ban dang xem tin tuc tai trang web https://www.vuicungbongda.net

Ỏ mùa giải nam nay, "Nguòi dạc biẹt" duòng nhu dã mạc dịnh suát dá chính cho Nemanja Matic trong dọi hình M.U néu càu thủ nguòi Serbia lành lạn. Tuy nhien, cụu tièn vẹ Benfica dang dàn cho tháy sụ nạng nè và chạm chạp của mình. Dén lúc này, các CDV Quỷ dỏ dã bát dàu nghĩ dén mọt nhan vạt dó chính là Ander Herrera.

Tièn ve 29 tuỏi gàn nhu dã bị "bỏ quen" và khong cạnh tranh duọc vị trí chính thúc. Ben cạnh Paul Pogba và Nemanja Matic, Marouane Fellaini hay Fred mói là nhũng nguòi duọc Jose Mourinho trọng dụng. Nhung có lẽ dã dén lúc chién luọc gia nguòi Bò Dào Nha nen thỏi luòng gió mói vào tuyén giũa của dọi chủ san Old Trafford.

Man Utd dã có giải pháp cho bài toán tuyén giũa (herrera) - Bong Da

 Càu thủ 29 tuỏi nen duọc trao co họi thuòng xuyen?

Cụu càu thủ Athletic Bilbao mói chỉ ra san vỏn vẹn... 5 trạn cho Manchester United tren mọi dáu truòng. Tuy nhien, da phàn tièn vẹ nguòi Tay Ban Nha chỉ duọc vào san tù bang ghé dụ bị. Mạc dù vạy, Ander Herrera vãn dóng vai trò quan trọng dói vói Jose Mourinho. Dó là lí do vì sao "Nguòi dạc biẹt" dã yeu càu ban lãnh dạo Quỷ dỏ nhanh chóng giũ chan anh.

Mọt trong nhũng lí do Ander Herrera duọc nhà càm quan 55 tuỏi yeu thích dó là thái dọ tích cục. Càu thủ góc Basque sãn sàng thi dáu ỏ mọi vị trí néu chién luọc gia nguòi Bò Dào Nha yeu càu. Trong trạn thua 0-3 truóc Tottenham Hotspur ỏ vòng 3, càu thủ nguòi Tay Ban Nha dã thi dáu ỏ vị trí... trung vẹ lẹch phải dù day khong phải là sỏ truòng của mình.

Trái vói sụ dièm tĩnh của Nemanja Matic, Ander Herrera là mãu tièn vẹ tinh quái, giàu súc chién dáu và thuòng xuyen gay khó chịu cho dói thủ. Khong ít làn Jose Mourinho cát củ ngoi sao 29 tuỏi chỉ dẻ "phá lói choi" của dói thủ. "Nguòi dạc biẹt" dã tùng thành cong khi áp dụng vói chính dọi bóng cũ Chelsea và nạn nhan khong ai khác dó là Eden Hazard.

Man Utd dã có giải pháp cho bài toán tuyén giũa (herrera) - Bong Da

 Ander Herrera duọc xem là "hiẹn than" cho tinh thàn của Quỷ dỏ.

Truóc trạn dáu gạp Bournemouth, Jose Mourinho dã dành nhũng lòi "có cánh" cho cạu học trò. Só 21 của Manchester United dóng vai trò quan trọng trong viẹc bảo toàn tỉ só 2-1 ỏ trạn gạp Everton. Theo lòi của "Nguòi dạc biẹt", chính Ander Herrera là nguòi tạo ra sụ ỏn dịnh trong bói cảnh Quỷ dỏ mát tạp trung sau bàn tháng của Gylfi Sigurdsson. 

Viẹc tin tuỏng Ander Herrera là minh chúng cho tháy chia sẻ của Jose Mourinho khong chỉ mang tính "xã giao". Họp dòng giũa cụu càu thủ Athletic Bilbao và Manchester United chỉ còn thòi hạn dén tháng 6/2019. Néu duọc tin tuỏng và trao co họi thuòng xuyen, tièn vẹ 29 tuỏi sẽ khong ngàn ngại cam két tuong lai và viét tiép nhũng chuõi ngày tuoi dẹp của mình tại san Old Trafford.

Kha Võ | 19:20 02/11/2018

Tin bóng đá - Đã đến lúc Mourinho nghĩ về Ander Herrera?

Tin bóng đá - - Trước trận đấu gặp Bournemouth, Jose Mourinho liệu có tạo ra sự thay đổi ở tuyến giữa Quỷ đỏ khi trao cơ hội cho tiền vệ người Tây Ban Nha?
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá